Az ATM ipara segíthetné a bitcoin széleskörű elterjedését

2014-05-14

Using-ATM-Cash-Machines-in-Thailand

Közel hat hónapja, hogy a világ első bitcoin ATM automatáját üzembe helyezték. Azóta, a kriptopénz iparának e szektora hihetetlen fejlődésen ment át, és napjainkban valamivel több, mint 15 vállalkozás verseng egymással azért, hogy a világ nagyvárosaiban és jelentős kereskedelmi központjaiban, a saját gyártmányú bitcoin ATM automatáit állítsák fel.

Érdekes fejlemény, hogy az Electronic Funds Transfer Association (Elektronikus Utalások Egyesülete) és az ATM Industry Association (ATM Ipari Egyesülete) tájékoztatása szerint, a bitcoin ATM gyártók egy új, és jelentős versenytárs megjelenésére számíthatnak a piacon. Annyi bizonyos, hogy ez a versenyszellem jelentősen felgyorsíthatja a bitcoin adoptációjának a folyamatát, amire a kriptopénz vállalkozások önmagukban nem valószínű, hogy képesek lennének.

A tájékoztató, amely a két egyesület digitális valutával kapcsolatos együttműködéséről is szól, számos, a kriptopénzzel összefüggő tanulmányt, beleértve az új technológiának átfogó ismertetését, illetve a köré épülő, és virágzó ATM szektor leírását is tartalmazza.
Mindezeken túl, még egy új, és igen érdekes következtetést is olvashatunk benne:

„A bitcoin és más digitális fizetőeszközök integrációja előnyös és jövedelmező szolgáltatás lehet a (hagyományos) ATM üzemeltetők számára, amennyiben a kriptopénz, és a virtuális valuták használata és felvétele, a jövőben is folytatja növekedését.”

Az EFTA és az ATMIA úgy vélik, hogy az ATM-ek intézményesített hálózatai – legyen szó pénzügyi intézet által működtetett ATM-ről, vagy független, harmadik fél által működtetett automatáról – pénzügyi erőforrásaik és technikai szakértelmüknek köszönhetően a kezdő lépés előnyét élvezhetnék a bitcoin ipar e szektorában.

Első hallásra az egyesületek javaslata talán a valóságtól túlságosan elrugaszkodottnak tűnik, de voltaképpen teljesen harmonizál napjaink ATM iparának tendenciáival, ahogy ez az EFTA vezérigazgatójának, Kurt Helwig-nek a szavaiból is kiderül:

„Napjainkban az ATM automaták multifunkcionálisak, és igazából az egész dolog a többcsatornás szolgáltatásról szól. Egy automata nem csak készpénzkiadásra képes, hanem egy sereg egyéb szolgáltatásra is, aminek célja, hogy valójában ügyfél-központú, az ügyfél igényeinek megfelelő szolgáltatásokat biztosítson.”

Ráadásul, közel 2,5 millió ATM automata létezik világszerte, így a gépek hálózata hihetetlen mértékben kiszélesíthetné a bitcoin hozzáférhetőségét, tette hozzá Helwig.

Természeténél fogva megfelel

Helwig szerint a bitcoinnak a hagyományos ATM automatákba történő integrációja mind a kriptopénznek, mind az ATM automatáknak előnyt jelentene.
Véleménye szerint a bitcoin számára az integráció egyik sarkalatos előnye az lenne, hogy az intézményesített ATM hálózatok használatát jelentős felhasználói bizalom övezi. Tehát ebben a bizalomban a kriptopénz is részesülhetne.

Helwig szerint a kölcsönös együttműködés pozitívan hatna azokra a bizonytalanságokra, amelyek általában akkor merülnek fel, amikor egy új technológiát használunk.

„Úgy gondolom az ATM automaták természetüknél fogva megfelelnek a bitcoinnak. Úgy is mondhatnám, hogy az új és a régi keverékei. Az ATM automaták már bizonyítottak, biztonságosak, kényelmesek, felhasználó-barátok, ekképp a felhasználók tökéletesen értik funkcióikat, és mindezek mellett még olyan gépek is, amik világszerte mindenhol jelentős felhasználói bizalomnak örvendenek.”

Az ATM automatákat pénzügyi intézetek, vagy harmadik üzleti felek működtetik. Ebből következik, hogy az integrációval új, potenciálisan hűséges felhasználókat is nyerne a kriptopénz.
Mindebből pedig még az is kisülhetne, hogy ezek az új szolgáltatók, hasonló elismeréseknek örvendhetnének, mint a napjainkig már oly sokat tett egyéb támogatók és a bitcoin működését előmozdítók.

Ki lesz az első?

Annak ellenére, hogy mindenkinek előnyös lenne az esetleges integráció, Helwig úgy gondolja, hogy még korai lenne arról beszélni, mely ATM automaták (pénzügyi intézetek vezérelte, vagy harmadik felek működtette) alkalmaznák elsőként a bitcoin funkciókat.

Jóllehet, annyit azért megemlített, hogy szerinte mindkét fél mérlegeli a lehetőségeket:

„Úgy gondolom pillanatnyilag, a helyzet e korai szakaszában, még mindenki úgy mérlegeli ezt a lehetőséget, mint egy potenciális csatornát, amivel bővíthetné kereskedelmét.”

Helwig abban is bizonytalan, melyik ország lenne az első az új opció alkalmazásában, igaz, az EFTA rangidős tanácsadója, Bob Bucceri szerint, az USA lenne a legjobb pályázó. Bucceri minderről így nyilatkozott a CoinDesk-nek:

„Jártas vagyok az ország szabályozó-szervezetében. Megadtuk a piacnak a lehetőséget, hogy éljenek a szerencséjükkel. Amennyiben nem így tesznek, úgy majd a szabályozók fognak lépni. Szerintem pont emiatt lett Amerika a pénzügyi technológiák egyik legjobb inkubátora .”

Kezdeti nehézségek

Valószínűleg Helwig és Bucceri is hasonlóságot vél felfedezni a bitcoinnal kapcsolatos közelmúltbéli negatív események, és a hagyományos ATM automaták kezdeti piaci megjelenése között. Helwig ekképp beszél a dologról:

„(Azokban az időkben), a rosszfiúk avval tettek szert némi haszonra, hogy az intézményesített eljárásokat kijátszva, vagy nem tisztelve, üzleteltek, azonban az üzleti élet gyorsan kitaszította őket magából, de sajnos csak azután, hogy tényleg nagy disznóságokat követtek el. (…) Úgy vélem, a bitcoinnak számos hasonló kihívásokon kell még átküzdenie magát, lévén, hogy a kriptopénz is elsőként jelentkezik a piacon, hasonlóan a korai ATM automatákhoz.”

Az EFTA mindkét tagja megerősítette, hogy az egyesület még dolgozik a bitcoinnal és egyéb virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos hivatalos álláspontján. Ugyanakkor Bucceri azt is hozzátette, hogy ő mindenképpen „optimista” a bitcoin adoptációjával kapcsolatban, és, hogy véleménye szerint a szabályozás csak biztonságot és szilárdságot hozhat a piacának.

„Mindez visszavezethető a biztonság és megbízhatóság eszméjére. Amikor valaki egy ATM automatába teszi a kártyáját, az olyan, mintha fejest ugrana a bizalomba. Ez az ATM-es eljárás már vagy tíz éve létezik. És azóta nem sok új fejlesztés történt vele kapcsolatban, és most már a mindennapi életünk része.”

Hogy a hagyományos ATM automaták szektora milyen szerepet is játszhat egy esetleges integrációban, illetve, hogy a bitcoinnak mindez valójában mennyire is lenne előnyös, az még a jövő zenéje.

Szerző: Pete Rizzo
Forrás: ConDesk