Bitcoin és nemesfémek: a verhetetlen páros

2011-11-08

Szerző: Marco Holmer

A bitcoin és a nemesfémek tökéletesen kiegészítik egymást. Együttes felhasználásukkal ugyanis a lehető legteljesebb mértékben megszabadíthatja magát az ember az egyre jobban düledező-rogyadozó adósságpénz-rendszer béklyóitól.

Nemrégiben ellátogattam a müncheni nemesfém-kiállításra. Érdekes lehetőség volt ez; találkozhattam előadókkal, bloggerekkel és könyvek szerzőivel, akik már régóta foglalkoznak az igazi értékekkel, vagyonbiztosítással és válságelővigyázati intézkedésekkel.

És bár ezt a területet már igen jól kiépítették és tökéletesítették, még mindig egyre tovább fejlődik. Nem volt hiány sem információban, sem pedig ajánlatokban. Egyedül az döbbentett meg, hogy a pénzrendszerünket taglaló egyik legjobb és legérthetőbb könyvet sehol nem találtam – bár amikor utánaérdeklődtem, mindegyik eladó hallott róla és ismerte, csak épp egyik sem rendelkezett vele.

Nemesfémek vagyonbiztosításhoz

Röviden: A fizikai nemesfémeknél jobb vagyonbiztosítási lehetőség nincs. Nem csak azért, mert a nemesfémek mindig is értékesek voltak, hanem azért is, mert az áruk jelenleg is egyre csak emelkedik. Emellett kiváló lehetőséget biztosítanak az értéktelen papírfecniktől (EUR/USD/CHF, stb., valamint az úgynevezett “értékpapírok”, mint pl. kötvények, alapítvány-részesedések, stb.) való megszabadulásra és a düledező-rogyadozó rendszertől való egyéni függőségünk minimalizálására. Erről további és részletesebb információkat a kapcsolódó oldalakon olvashat az érdeklődő olvasó.

De elég-e vajon csak egyszerűen felhalmozni minél több nemesfémet ahhoz, hogy egy gazdasági összeomlást követően is biztosan hozzájuthassunk minden létfontosságú szükségletünkhöz?

És mi a helyzet az egyéni bevételeinkkel? Hogyan biztosíthatjuk, hogy ne apadjanak el ilyen körülmények között sem? Milyen hatással lehet rájuk egy elhúzódó erős vagy akár egyenesen hiperinflációs időszak? Mi történik egy előbb-utóbb elkerülhetetlenül szükségessé váló újraindítás – egy pénzreform – után? Ezt hogyan vészelhetjük át?

Bitcoin a fizetésbiztosításhoz

De hogyan biztosíthatjuk magunknak a hosszútávú, akadálymentes hozzáférést a pénzünkhöz (a likviditást)? Különösképpen “banki szünnapok”, hitelezői levonások, számlabefagyasztások és más hasonlók közepette? Hogyan függetleníthetjük magunkat a bankrendszertől is?

Sokan egyáltalán el sem tudnak már képzelni egy bankok nélküli világot. Beszéltem például egy alkalommal egy olyan idősebb hölggyel, aki kétségbeesetten kutatott alternatív pénzformák iránt. Mint mondta, szép és jó a nemesfém, de hogyan fizetek azzal, ha beüt a válság? Ennek ellenére azonban az a lehetőség soha egy pillanatig sem merült fel benne, hogy a megoldásban esetleg már nem szerepelnének majd a bankok. Annyira megszoktuk őket, annyira összefonódott bennünk a “fizetés” fogalma a “bankokkal”, hogy sokan már egyáltalán el sem tudják képzelni, hogy hogyan működhetne egy ilyen közvetítők nélküli rendszer – ahol ráadásul nincs hosszas várakozási idő, magas díjak és mindenféle korlátozások.

Most még van ugyan lehetőség a közvetlen és névtelen készpénzes fizetésre, ám az Euró bukását követő új állami pénz már nagy valószínűséggel teljes egészében digitális lesz. Így hézagmentesen nyomon követhetővé válik majd kivétel nélkül minden egyes tranzakció, nagyon elegánsan és hatékonyan el is lehet majd hallgattatni a nemkívánatos kritikusokat és másként gondolkodókat, és egyben megszűnik a banki fizetésképtelenség és az elégtelen készpénztartalékok jelentette kockázat réme is. Mi több, így még könnyebb lesz majd tetszés szerint bővíteni a pénzkészletet, tovább leplezni a rendszer pontos működését, és hermetikusan kirekeszteni a kényelmetlen kérdéseket feltevőket.

Azonnal használható alternatív pénzformák

A legtöbb alternatív pénz szoros ismeretségre és fizikai-térbeli közelségre korlátozódik, így egy nagyobb, a bankokon kívüli – vagy egyenesen azokat leváltó – gazdasági rendszer működtetésére nem igazán alkalmasak.

A közvetlen cserekereskedelem és az abból kifejlődő “cigarettapénz” (vagyis a nem szó szerinti értelemben vett pénzek, hanem csupán spontán, értékalapú, pénzként használatos áruegységek) leginkább csak a legszűkebb környezetben való használatra alkalmas.

A cserekörök annál veszélyesebbek, minél nagyobbra nőnek, és minél több gazdasági erő áramlik beléjük. A központi szervezésű, gyakran “tálentum”-nak nevezett pénzük miatt erősen veszélyeztetik őket az esetleges külső hatósági intézkedések, rendeletek és tilalmak.

A tulajdonosi adósságlevél egy törvényileg is szabályozott szerződési forma, így használható fizetőeszközként. Én például a következő szöveggel írhatnék egy ilyen papírt: “Ezen okmány átadója négy munkaórát / egy értékes régiséget / stb. kap Marco Holmertől” + aláírás. Ezzel aztán ellátogatok a legközelebbi piaci standhoz, és megpróbálom elcserélni élelmiszerért. Az eladó eztán személyesen is beválthatja nálam az adósságlevelet, vagy ő is elcserélheti valaki mással valami másért, és így tovább.

Ennek valamivel szabványosítottabb változatát jelentik az úgynevezett Minuto időutalványok. Ez egy decentralizált időpénz, a tulajdonosi adósságlevél egy változata, amely kizárólag munkaerővel és munkaidővel számol. Előnye, hogy központja nem lévén nem függ semmitől, így a működése is teljesen zavartalan lehet.

A központosított időpénzek, így például a Zeitbank (= Időbank)-szövetség óráival megint csak ugyanaz a gond, mint a cserekörökkel: maga a központosítottság. Az átszámítási arányaikat pedig a szintén központilag vezérelt állami pénz határozza meg. Ezért nem is működhetnek önálló, független piaci pénzként, hanem ugyanúgy függőségben maradnak egy központi vezérlő hatóságtól.

A Bitcoin egy teljesen független és manipulálhatatlan digitális pénz

A Bitcoin egyesíti magában a fent felsorolt alternatív pénformák és fizetőeszközök minden előnyét és egyben ki is küszöböli azok minden hátrányát. A Bitcoin az egyetlen olyan teljes, egységes, önálló, teljesen decentralizált és manipulálhatatlan digitális fizetőeszköz, amivel az ember bármikor, azonnal, gyakorlatilag díjmentesen utalhat és fogadhat bármekkora összegeket bárhova világszerte.

Nem csak a csereeszközként használatos pénznek kell szabadnak lennie, hanem az átadási csatornának is. Mi értelme a nemesfém-készleteknek akkor, ha a napi tranzakciókhoz még mindig a bankrendszerre és a banki átutalásokra kell hagyatkoznunk, továbbra is függőségben maradva azoktól? Súlyosabb esetben akár a nemesfém-tartalékainkat is kénytelenek lehetünk belecsorgatni. És mit ér egy, az aranyhoz való hozzáférést garantáló értékmegőrző vagy értékpapaír aranytilalom vagy a bank összeomlása esetén?

Ha az ember valóban függetleníteni akarja magát az adósságpénz-rendszertől, annak a válságától és az azzal kapcsolatos diktatorikus, hatalompolitikai törekvésektől, akkor egy valóban modern, bankmentes tranzakciós rendszerre lesz szüksége. A Bitcoin pedig pontosan ez.

A nemesfémek útján való passzív, befelé forduló vagyonbiztosításon túlmenően a Bitcoin instabil gazdasági környezetben is aktív lehetőséget biztosít az üzletmenet zavartalan tovább-bonyolítására. Biztonságos módot kínál a számlák kiegyenlítésére (üzlettársak, alkalmazottak, munkaadók, beszállítók, stb. – tehát mindenki felé egyaránt) – és minél többen használják, csak annál biztonságosabb, védettebb, erősebb és hatékonyabb lesz.

Egyes tévhitekkel ellentétben a bitcoin nem konkurense az értékfedezetű pénznek, a nemesfémeknek és más valódi értékeknek, hanem kiegészítője, beteljesítője azoknak; gyors és biztonságos csererendszert biztosít a lomha és immobil értékek mellé.

Most jutott eszembe hozzá egy kiváló szlogen:
Az ön személyes kiútja az Euróból – itt és most!
És még csak nem is kell hozzá semminféle demonstráció, forradalom vagy politikai intrika sem.

Forrás: Go-Bitcoin.com

A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt áll, felhasználni csak forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.