A társult bányászatról (pooled mining)

A bányásztársulás lényege abban áll, hogy a társult bányászok együtt végzik a blokkgenerálás munkáját, siker esetén pedig a jutalmat is elosztják egymás között, a közösbe adott számítókapacitás arányában. Míg egyéni bányászat esetén a jutalmak igen szemcsésen oszlanak el, addig a bányásztársulatok jóval egyenletesebben terítik szét azokat a tagjaik között.

Bevezető

Ahogy a blokkgenerálás egyre nehezebbé válik, úgy lesz szükségük egyre több időre az alacsonyabb teljesítményű gépeknek egyetlen blokk sikeres legenerálásához. 1.000 Kh/s-os sebességgel például, 14.484-es nehézségi célszámmal (2010 december végén volt ekkora az érték) átlagosan két évbe telik egyetlen blokk sikeres előállítása.

Ez a tényállás igencsak elbátortalaníthatja az alacsonyabb teljesítményű bányászokat. Itt lépnek be azonban a képbe a különböző bányásztársulások, amelyek éppen ezt a kellemetlenséget hivatottak orvosolni. A társult bányászok együtt dolgoznak a blokkok legenerálásán, az elnyert díjakat pedig a hozzájárulásuk mértékének arányában osztják el egymás között, így az alacsonyabb teljesítményű bányászok is több-kevesebb rendszerességgel juthatnak valamennyi bitcoin-töredékhez ahelyett, hogy éveket várnának egyetlen 50 BTC-os blokk önerőből való legenerálására.

Részesedést (share) azok a társult kliensek kapnak a társulástól, akik a generált blokkok munkabizonyítékáéval egyező típusú, érvényes, csak épp annál kevésbé összetett munkabizonyítékot tudnak felmutatni. Így a társulás – átlagban véve – rövidebb idő alatt, gyorsabban generálhat le egyre újabb és újabb blokkokat.

A fair play módozatai

A társult bányászat egyetlen hátulütője, hogy a kellően rafinált bányászok (és szervertulajdonosok) különböző csalási formákkal próbálkozhatnak a társuláson belül, ezért megfelelő lépéseket kell tenni az ilyesfajta machinációk megakadályozása érdekében. Több ilyen módszer is ismeretes.

A slush-módszer

A néha egyszerűen csak “slush pooljának” is nevezett Bitcoin Pooled Mining (BPM) pontozásos rendszert alkalmaz: a korábbi (az éppen aktuális kör indulásától számítva) részesedések könnyebb súllyal esnek a latba, mint az újabbak, így a csalóknak nem érdemes ugrálniuk a poolok között az adott körön belül.

A puddinpop-módszer

(2011 februárja óta egyetlen puddinpop-pool sem működik.)

Ez a módszer az ún. “metahash” technikán alapul, amit puddinpop távbányásza használ. A hashgeneráló kliensek “metahasheket”, vagyis a generált hasheik nagy tömegeinek hasheit is bemutatják, amelyeket a szerver sorban megvizsgál (mindig annak a kliensnek a metahashét veszi sorra, amelyikét a legrégebb óta nem ellenőrizte), ellenőrizve így, hogy azok valóban dolgoznak-e, vagy csak úgy tesznek, mint ha dolgoznának. Mivel pedig a titkos kulcs a szervernél van (ahogyan az előző esetben is), ezért a jó blokkokat sem tarthatják vissa a kliensek. A jutalmakat az általuk beküldött metahashek mennyiségének arányában osztják szét a kliensek között (a generált blokkok bitcoin-generáló tranzakciója valamennyi résztvevő nyilvános kulcsát tartalmazza – így kapja meg mindenki a neki járó töredéket).

A Luke-Jr-módszer (“Eligius“)

Az előző két módszer előnyeit egyesítendő alkotta meg Luke ezt a harmadikat. Slush-éhoz hasonlóan Luke módszere is a bányászok beküldött munkabizonyítékai alapján osztja ki a részesedéseket – Puddinpop módzseréhez hasonlóan, közvetlenül a generált blokkon keresztül. A legutóbbi érvényes blokk óta keletkezett jutalom egyenlően oszlik el az összes részesedés között. És ebben rejlik Luke-Jr módszerének egyedisége: ez ugyanis azt jelenti, hogy az elárvult blokkokba fektetett részesedések beleszámítanak a következő blokk részesedéseibe. A tranzakciós költségek minimalizálása érdekében azonban tényleges kifizetés csak akkor történik, ha valakinek már legalább 1 BTC-je összejött. Ha még nincs meg az 1 BTC, akkor az összeg addig halmozódik a blokkok során át, amíg el nem éri vagy meg nem haladja ezt az értéket. Ha pedig egy bányász több, mint egy hétig nem küld részesedést, akkor a társulás automatikusan kiutalja neki az egyenlege teljes összegét, bármennyi is legyen az.

A BitPenny-módszer

A BitPenny-módszser azonnali, egyenletesen elosztott díjat fizet a bányászoknak a sikeresen megfejtett részesedéseik után. Mivel ez a díj a társulás már meglévő egyenlegéből származik, ezért azonnal átvehető, már azelőtt is, hogy az aktuális blokk ténylegesen megfejtésre vagy megerősítésre kerülne. Így a társulás üzemeltetője sem verheti át a bányászokat, és az időzítéses támadások is eleve ellehetetlenülnek.

Ez a módszer tehát a lehető legegyenletesebben osztja el a jutalmakat a bányászok között, a társulás üzemeltetőjére hárítva az összes kockázatot – amit pedig az úgy enyhít valamelyest, hogy a kifizetés összértékét valamivel alacsonyabbra állítja a legenerálandó blokk várható teljes étékénél.

A Triplemining-módszer

A díjmentes Triplemining-módszert közepes létszámú társulásokhoz tervezték. Mivel itt minden megtalált blokk 1%-a újraelosztásra kerül, ezért itt a bányászok részesedése gyorsabban gyarapodhat, mint bárhol másutt.

Az említett 1%-ot a rendszer a minitársulás-tagok (olyan bányászok, akik egy vagy több barátjukkal együtt bányásznak) között osztja szét, hozzácsatolva azt a minitársulás tagjainak részesedéseihez. Ha tehát a minitársulás tagjainak hashrátája eléri vagy meghaladja a tiédet, akkor arányosan nagyobb részt is kapnak az újraelosztásból.

Mérleg

A kooperatív bányászmódszerek (slush és Luke-Jr) a legkíméletesebbek a társulás szerverével szemben, mivel ezeknél nem kell folyamatosan metahasheket ellenőrizni, csak az éppen beküldött részesedések érvényességét. A beérkező részesedések mennyisége pedig a mesterséges nehézségi szint állításával szabályozható.

Mi több, kooperatív bányászathoz mindenféle módosítás nélkül fel lehet használni a már meglévő bányászprogramokat, míg puddinpop módszeréhez már módosított bányász kell, amelyek pedig – legalábbis egyelőre – nem olyan hatékonyak, mint a már meglévő GPU-bányászok.

Hátránya továbbá a puddinpop és a Luke-Jr-féle elosztási módszernek, hogy a precizitásuk miatt ezrelékekkel vagy még kisebb értékekkel is számolnak, amelyeket azonban a 0.3.21-esnél régebbi kliensek egy bugja hajlamos szükségtelen tranzakciós díjnak bélyegezni és eltüntetni az ember tárcájából. (Így például ha egy ilyen régi kliensnél az embernek 0,052 BTC-je volt a tárcájában, majd abból később küldött valakinek 0,05 BTC-t, akkor a maradék 0,002 is eltűnt.)

Puddinpop és Luke-Jr bányászai közvetlenül és gyorsan kapják meg a bitcoinjaikat, ellentétben a slush-alapú bányásszerverek esetében jelentkező várakozási idővel. A közvetlenül bizonyos szolgáltatásokhoz, így például a MyBitcoinhoz vagy az MtGoxhoz küldött összegeket azonban nem számolják el.

Lásd még

Bányászok
Bányásztársulások összehasonlítása
Bányásztársulás-üzemeltetők
Miért bányászik gyorsabban egy GPU, mint egy cPU?
Miért társuljunk?
GYIK a társult bányászok díjazásáról

Külső hivatkozások

21bitcoin tárulás, kínai kezelőfelülettel
slush poolja
puddinpop pooljának threadje
puddinpop-blokk-példa
bitclockers társulás
BTCSERV.net társulás

Forrás: Pooled Mining

A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt áll, felhasználni csak forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.

Még nincsen hozzászólás

Jump into a conversation

Még nincsen hozzászólás!

Szólj hozzá elsőként.