Eszmeiségek a bitcoin körül: Agorizmus

2011-08-03

Önmagában véve a bitcoin természetesen csak egy fizetőeszköz. Különleges és újszerű, néha szokatlan is, de attól még mindig csak egy fizetőeszköz – nem több és nem kevesebb. Ezt is fel lehet használni azonban bármire és bárhogyan – természete és tulajdonságai folytán pedig egyes eszmeiségek hívei különös lelkesedéssel viseltetnek iránta. Jelen összeállításunkban a bitcoin kapcsán leggyakrabban szóba kerülő eszmeiségeket mutatjuk be.

Szerző: Theodore Minick

"Semmi beavatkozás! Csatlakozz az ellengazdasághoz! Agorizmus - Agora! Anarchia! Cselekvés!"

Agorizmus

Az agorizmus kifejezés a görög agora (“piactér”) szóból ered, célja pedig az állam semlegesítése – nem erőszak vagy belső bomlasztás, hanem annak a puszta figyelmen kívül hagyása és minden téren való teljes kikerülése útján. Az agoristák felfogása szerint 1.) sokkal jobb hely lenne a világ államok nélkül, és 2.) a piac (nyereségességre törekvő magánvállalkozók) sokkal jobban biztosíthatna minden olyan szolgáltatást, amit jelenleg az állam felügyel – az útépítéstől és karbantartásól kezdve az iskolákon át a közbiztonságig. Az agorizmus végcélja tehát egy anarchokapitalista társadalom – az agorizmus pedig az ennek a megvalósításához vezető út.

Az agorizmus eszmeiségét Samuel E. Konkin III (úgy is, mint SEK3) fogalmazta meg és kezdte hirdetni az 1970-es években; a történet hosszú, különös és tanulságos. Konkin 1980-ban közreadott “Új libertárius kiáltványa” (New Libertarian Manifesto) a mai napig hozzáférhető nyomtatott formában. Barátja, J. Neil Schulman, a The New Libertarian Notes folyóirat szerkesztője 1979-ben “Alongside Night” (Éjmentén) címen írt egy regényt is az adósságoktól terhelt USA anarchokapitalista társadalommá való fiktív átalakulásáról. A regényben munkálkodó forradalmi szervezet a “Forradalmi Agorista Csoport” néven működött, így ez az első agorista sci-fi regény. És bár akkoriban mindez csak fikció volt, az USA jelen gazdasági helyzetének ismeretében visszatekintve már-már profetikusnak tűnik a regényben lefestett kép.

Más hasonló anarchista eszmeiségekkel együtt az agorizmus is az erőszakmentességi elv híve, mely kimondja, hogy senkinek nincs joga erőszak alkalmazását kezdeményezni senkivel szemben. Egyszerűbben fogalmazva ez ugyanaz, amire az anyukád is nevelt mindig: ne verekedj és ne vedd el mások holmiját. Elég egyszerű elv, de az államok valahogy mégsem tudták elsajátítani soha az írásos történelem hajnala óta – és valószínűleg már azelőtt sem. Az állam lopással tartja fenn magát, és erőszakkal terjeszkedik. Az erőszakmentességi elvet egyetlen állam sem követheti, mivel ha követné, akkor már nem állam lenne, hanem jótékonysági magánszervezet.

Az eszközt pedig, amellyel az agorizmus megvalósíthatja a céljait, Konkin “ellengazdaság”-nak nevezte. Az ellengazdaságot olyan piacok alkotják, amelyek természetüknél fogva kívül esnek az állam hatáskörén, és így teljesen szabadok. Hogy tisztázzuk a fogalmakat, feketepiac az, ahol az adott térségben egyenesen illegálisnak minősített árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kereskednek, míg szürkepiac az, ahol adófizetés és/vagy engedély nélkül kereskednek olyan árukkal és/vagy szolgáltatásokkal, amelyek csak engedély birtokában és/vagy adófizetés mellett legálisak. Így például a drogkereskedelem és a prostitúció feketepiaci tevékenység, míg az engedély nélküli szeszlepárlás, javítás vagy épp vendéglő-üzemeltetés szürkepiaci.

Konkin stratégiájának lényege a kormány kiéheztetése a fekete- és/vagy a szürkepiacokon egymással kereskedő közösségek kialakítása útján, melyek fokozatosan elcsábítják az ügyfeleket és vásárlókat az államilag felügyelt és ennek megfelelően keményen magdóztatott és szabályozott, monopolizált gazdaságtól. Ezeknek a közösségeknek nem kell egymás közelében lenniük, elég nagy távolságokra is lehetnek egymástól – amely távolságokat pedig mára még hosszabbra nyújtotta az internet. Ezek a közösségek idővel már nagyobb forgalmat bonyolítanának le, mint a még állami felügyelet alatt maradt területek – végül pedig az állam menthetetlenül összeomlana a saját súlya alatt.

Gyanítom, SEK3 kitörő örömmel üdvözölte volna a bitcoint, ha megérhette volna az indulását.

Ajánlott irodalom az agorizmus témája kapcsán:

www.agorism.info; Konkin számos írása megtalálható itt, köztük az “Új libertárius kiáltvány” 1983-as kiadása is.

http://www.alongsidenight.net/; innen ingyen letölthető az “Alongside Night” 30. évfordulós kiadása.

Forrás: Bitcoin Weekly

A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt áll, felhasználni csak forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.