A pénz jövője: Bitcoin Sidechains, egy lánc mindenek felett!

2014-11-06

Az elmúlt hetek egyik legérdekesebb híre az úgynevezett „sidechains” (melléklánc) projekt bejelentése volt. A projekt nagyon leegyszerűsítve arra kínál megoldást, hogy a bitcoin blokklánc (vagy főlánc) és a mellékláncok között átjárhatóság legyen, köszönhetően egy úgynevezett kétirányú rögzítésnek.

A bitcoin felhasználók és fejlesztők között alapvetően egyetértés van abban, hogy bizonyos fejlesztések elkerülhetetlenek ahhoz, hogy a bitcoin hosszú távon is életképes világpénzzé válhasson. Ezek a fejlesztések alapvetően a skálázhatósággal és a funkcionalitással kapcsolatosak. Mivel Nakamoto 2009-ben csak egy nyílt forráskódú P2P fizetési rendszer gerincét hozta létre, így elméletileg nincs akadálya annak, hogy a bitcoin protokollt kiterjesszék, de természetesen csak abban az esetben, ha ezzel a változtatással a felhasználók többsége is egyetért.

Mindeddig alapvetően két eljárás volt arra, hogy kiterjesszék a bitcoin hálózat által nyújtott funkciókat: vagy a bitcoinba implementáltak egy új tulajdonságot, egyfajta alkalmazási platformként használva a már létező bitcoin blokkláncot (pl. Mastercoin, Coloredcoin); vagy egy teljesen új platformot hoztak létre a kiterjesztett funkciókhoz, azaz a bitcoinnal megegyező programozási mintát alkalmaztak, de attól teljesen különválasztott blokklánccal és hálózattal (pl. Ethereum).

A gond, hogy a teljesen elkülönített platformok között nincs semmilyen átjárás, azaz együttműködés. Tegyük fel például, hogy egy felhasználó a blokklegenerálási idő, a nagyobb skálázhatóság, vagy bármilyen más ok miatt szeretne egy másik digitális eszközt is használni, ám anélkül, hogy annak az adott platformnak a saját tokenjeiből is vásárolnia kelljen. Hiszen ez időt és bizonyos kockázatot is jelent, neki pedig már van bitcoinja.

Pillanatnyilag egy felhasználó csak úgy tud egyéb alternatív fizetőeszközöket (altcoin) használni, ha igénybe veszi egy harmadik fél, például egy váltó, vagy egy (pénztárca)szolgáltató szolgáltatásait. Ebben az esetben azonban muszáj megbíznia egy harmadik félben, ami egyben azt is jelenti, hogy elveszíti a decentralizált hálózat nyújtotta legtöbb előnyt is. (Továbbá bitcoin érméinek bitcoin blokkláncbeli felügyeletéről is lemond, hiszen a szolgáltatóra bízott érméihez a tranzakció után csak a szolgáltató programján keresztül lesz hozzáférése.)

A „sidechains” (melléklánc) projekt ennek a függő viszonynak a feloldására kíván megoldást adni azzal, hogy egy felhasználó nemcsak egy másik felhasználónak, bitcoin címnek, vagy szolgáltatónak küldhet bitcoint, de adott esetben akár egy másik blokkláncnak (mellékláncnak) is. Az elképzelés szerint a bitcoin blokklánc (vagy főlánc) és a mellékláncok egymástól teljesen függetlenek maradnának, azonban egy „kétirányú rögzítési eljárásnak” köszönhetően megoldott lenne közöttük az átjárhatóság. Ilyenképpen pedig megmaradna a decentralizált, biztonságos és mindenki számára átlátható hálózat is.

sidechains

Forras: blockstream.com

Egy adott melléklánc kezelheti a bitcoint fizetőeszközként, ebben az esetben a felhasználók mindenféle fennakadás nélkül, közvetlenül hajthatnának végre tranzakciókat a melléklánc és a bitcoin blokklánc között. Ugyanakkor más minőségeket is implementálhatna a melléklánc a bitcoin kódból, példának okáért az erősebb titkosítási eljárást, stb.

Ennek a kétirányú rögzítési folyamatnak a menete nagyjából a következő: a felhasználó elküldi a bitcoin érméit egy speciálisan erre a célra kialakított bitcoin címre. Ezen a címen a bitcoin érmék teljesen immobillá válnak, azaz sem a küldőjük, sem más nem fog hozzájuk férni. Az itt tárolt érmék csak akkor válnak újra mobillá, vagy aktívvá, ha valaki igazolni tudja, hogy máshol, azaz a másik mellékláncban már nincsenek használatban. A folyamat menete tehát nagyjából megegyezik egy szimpla hétköznapi bitcoin küldéssel: feladó elküldi megjelölt bitcoin érméit egy adott címre, és igazolja, hogy a tranzakciónak ő a végrehajtója. Miután a bitcoin érmék immobilak, a felhasználó kapcsolatba lép a kívánt blokklánccal, és amennyiben az jóváhagyja, hogy a bitcoin blokklánc mellékláncává váljon, úgy az immobilan elhelyezett bitcoin érméknek megfelelő mennyiségű saját hálózati eszközt nyújt a felhasználó rendelkezésére. Tehát nem új eszközök létrehozásáról van szó, hanem a már létező bitcoin érmék áthelyezéséről! Ezek után a felhasználó az adott mellékláncban, az ottani feltételek szerint használhatja a bitcoinjaiért kapott ottani eszközeit.

A rögzítés szempontjából lényegtelen, hogy a választott melléklánc milyen alkalmazásokkal, szabályokkal, mechanizmussal működik. A lényeg, hogy a bitcoin hálózatban immobillá vált érméknek megfelelő mennyiségű érme áll a a felhasználó rendelkezésére a másik blokkláncban. Mivel a rögzítés kétirányú, az adott mellékláncból az eljárással megjelölt érme/érmék vissza is küldhetőek a főláncba, azaz a bitcoin blokkláncba. Ebben az esetben értelem szerűen a mellékláncban válnak immobillá az így megjelölt érmék. A bitcoin hálózatban újra aktívvá váló érme/érmék pedig annak a felhasználónak a tulajdonába kerülnek, aki őket legutoljára a mellékláncban is birtokolta.

Ez a kétirányú rögzítés tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy a fejlesztők úgy kísérletezzenek a különböző új fejlesztésekkel és tulajdonságokkal, hogy közben nem kell létrehozniuk egy új platformot. Ez persze sok altcoin vesztét is jelentheti, hiszen valószínűsíthető, hogy azok a fontos altcoin tulajdonságok, amelyek pont amiatt fontosak, mert a bitcoinban nincsenek meg, a melléklánccal oly módon lennének megtarthatóak, hogy közben a bitcoinnal is megmaradna a kapcsolat.

Leegyszerűsítve: a melléklánc képes mindenből a legjobbat kiemelni, azaz megtartani a bitcoint, mint fizetőeszközt, úgy, hogy közben gyors és hatékony kísérleti terepet biztosít minden innovatív ötlethez.

Magának a mellékláncnak az ötlete nem újdonság, a bitcoinmag fejlesztők és kutatók között lassan már egy éve folyik a vita arról, hogyan lehetne felépíteni. A nemrég nyilvánosságra hozott sidechains projekt whitepaper-jének fő szerzője Adam Back, már egy évvel ezelőtt is tett említést ilyen irányú fejlesztéseiről. (Egyébként Back a szülőatyja annak az úgynevezett HashCash algoritmusnak is, amelyet a bitcoin is használ a fizetőeszköz kibányászáshoz illetve ellenőrzéséhez).

A sidechains projekten Back jelenleg 8 társával együtt dolgozik. A whitepapert szignáló fejlesztő-kutató csoport névsora a következő: Matt Corallo, Luke Dashjr, Mark Friedenbach, Gregory Maxwell, Andrew Miller, Andrew Poelstra, Jorge Timón, és Pieter Wuille. A prominens társaságból többen is alapító tagjai (Back, Wuille, Maxwell) a Blockstream nevű vállalkozásnak, amely többek között a sidechains projekt fejlesztését is támogatja.

A kriptopénzzel kapcsolatos kutatásokra és innovációkra szakosodott kanadai székhelyű Blockstream több hónapos munka után, október végén, tette nyilvánossá a sidechain whitepaper-ét a weblapján. Bitcoinos berkekben tulajdonképpen nem okozott meglepetést a bejelentés, hiszen a fejlesztésről sokan tudtak, így inkább egyfajta várakozás volt megfigyelhető, hogy ki és mikor fogalmazza meg a melléklánc ökoszisztéma elméleti alapjait.

A sidechains projekt egy nyílt forráskódú projekt, így gyakorlatilag bárki foglalkozhat a fejlesztéssel. Természetesen a Blockstream is dolgozik mellékláncok fejlesztésén, de ennek lehetőségét mások elől sem zárják el, illetve amint vannak konkrét eredményeik, azt is nyilvánosságra fogják hozni, derül ki a tájékoztatásból.

A sidechains projekt, azaz a két irányba rögzített mechanizmus, nem bitcoin specifikus protokoll. Jóllehet, a fejlesztők szerint leginkább a bitcoin profitálhat a fejlesztésből (köszönhetően a kiterjedt hálózatának), ennek ellenére mégsem biztos, hogy ez a kriptopénz lesz az első, amely implementálni fogja a protokollt.

A projekt tehát jelentős innovációkkal gazdagíthatja a bitcoin ökoszisztémáját (újabb digitális fizetőeszközök létrehozása nélkül), ez pedig a bitcoin, mint digitális fizetőeszköz értékére, azaz árfolyamára is pozitív hatással lehet.  Ahhoz, hogy a projekt valóban megvalósulhasson, először is arra van szükség, hogy a bitcoin közösség kritikus többsége jóváhagyja a fejlesztést. A fejlesztés és tesztelés csak ezek után jöhetne, mindez pedig akár éveket is igénybe vehet.

Sokan gondolják úgy, hogy a kétirányú rögzítéssel hatékonyan lenne fejleszthető a bitcoin skálázhatósága és funkcionalitása. Ugyanakkor, bizonyos szempontból kockázatot is jelent a sidechains projekt. A whitepaper szerint a sidechains implementációhoz szükséges lenne a bányászat valamiféle egyestésére, máskülönben a bányászoknak választaniuk kellene a támogatott láncok között, ez pedig jelentős biztonsági kockázatokat jelentene. Az egyesített bányászaton túl, ugyancsak kockázati tényező lehetne a mellékláncok közötti csalárd tranzakciók lehetősége.

Összességében elmondható, hogy a projekt támogatói avval érvelnek, hogy a fejlesztés képes lenne felkarolni és kamatoztatni napjaink digitális pénz iparágának összes pozitív vívmányát, míg egyes ellenzők (főleg altcoin fejlesztők) úgy vélik, hogy a bitcoin által uralt kriptopénz ökoszisztéma negatív hatással lenne a digitális fizetőeszközök rövid, illetve hosszú távú fejlődésére.